Meer weten of afspraak maken? +31 6 40 828 425 info@s-zorgt.nl

Over S-Zorgt

S-Zorgt biedt zorg aan cliënten met een migratie achtergrond. Bij de opstart van S-Zorgt is begonnen met het aanbieden van alleen ambulante begeleiding. Inmiddels is het dienstenpakket uitgebreid met woonbegeleiding, begeleiding aan cliënten met een vluchtelingenstatus. Daarnaast adviseert S-Zorgt gemeentelijke instellingen, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties met de opzet en implementatie van zorgdiensten aan vluchtelingen en cliënten met een migratie achtergrond.

 

Multicultureel team S-Zorgt

De medewerkers van S-Zorgt bieden zorg en ondersteuning op maat aan vluchtelingen en cliënten met een migratie achtergrond. De medewerkers van S-Zorgt bieden de dienstverlening cultuurspecifiek en veelal in de eigen taal van cliënt waardoor S-Zorgt de zorg en ondersteuning aan zorgbehoevenden sneller en effectiever kan verlenen. Hiermee vervallen onder meer de extra kosten die nodig zijn voor het inzetten van tolken en het voorkomt dat de zorg en/of ondersteuningstrajecten onnodig lang doorlopen. S-Zorgt heeft een multicultureel cliënten en medewerkersbestand.

De medewerkers van S-Zorgt spreken momenteel de volgende talen

Turks, Arabisch, Farsisch, Koerdisch, Nederlands, Engels, Duits, Zweeds, Indonesisch, Armeens

 

S-Zorgt biedt ook zorg aan cliënten met andere talen

S-Zorgt heeft al meerdere zorg trajecten succesvol afgerond aan cliënten die een andere taal spreken dan wat de medewerkers van S-Zorgt machtig zijn. Hierbij wordt de zorg zoveel mogelijk cultuurspecifiek aangeboden, er wordt gebruik gemaakt van onze jarenlange ervaring en netwerk van professionals. Bijvoorbeeld cliënten die de volgende talen spreken: Albanees, Tigrinya, Pools

 

S-Zorgt maakt gebruik van zijn netwerk met multiculturele professionals

S-Zorgt heeft een betrouwbare netwerk van multiculturele professionals en instellingen. Cliënten van S-Zorgt maken al jaren gebruik van deze netwerk waardoor zorgtrajecten eerder afgerond worden of dit beter aansluit bij de behoeften van cliënten. De professionals spreken verschillende talen of hebben ervaring met deze doelgroep. U kunt hierbij denken aan: Advocaten, Psychologen, Pedagogen, Bewindvoerders, Dagbestedingslocaties, Verzorgingshuizen etc.

 

Uw zelfredzaamheid is ons uitgangspunt!

S-Zorgt biedt begeleiding en ondersteuning aan zorgbehoevenden bij langdurige ziekte, een beperking of ouderdom. Tot deze zorg behoren voorzieningen tot behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid, verbetering van levensomstandigheden, maar ook maatschappelijke dienstverlening. S-Zorgt ondersteunt bij deelname aan het maatschappelijke verkeer; zodat hulpvragers met een beperking, een chronisch psychisch probleem of met psychosociale moeilijkheden zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. S-Zorgt wil de eigen kracht van cliënten – en hun netwerk – stimuleren en kijkt daarbij nadrukkelijk naar individuele situaties en mogelijkheden. Uw zelfredzaamheid blijft het uitgangspunt!

 

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, neem dan meteen telefonisch contact op of stuur ons een e-mail. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.

Phone : +31 6 40 828 425

Email : info@s-zorgt.nl

 

S-Zorgt

S-Zorgt biedt een groot aanbod van diensten en producten die bijdragen aan de kwaliteit van leven.

Lees verder
Lid van Coöperaties

-Coöperatie Boer en Zorg

-Coöperatie CZMN

-Coöperatie Klaver4You Home

Sociaal wijkteam

Advies en begeleiding bij werk en inkomen, schulden, dagbesteding, hulp in huis en begeleiding.

Ga naar website