Meer weten of afspraak maken? +31 6 40 828 425 info@s-zorgt.nl

 

Zodra vluchtelingen in Nederland een eigen woning toegekend krijgen komen er veel zaken op hen af. Veel vluchtelingen hebben psychische problemen, ze spreken de Nederlandse taal niet, ze kampen met cultuurverschillen en er ontbreekt een sociale netwerk. Door deze belemmeringen en problemen hebben ze psychische en praktische ondersteuning nodig. Het doel is dat ze sneller zelfstandig kunnen werken aan hun toekomst.

S-Zorgt ondersteunt vluchtelingen bij de integratie, deelname aan het maatschappelijke verkeer; zodat vluchtelingen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. S-Zorgt wil de eigen kracht van de vluchtelingen – en hun netwerk – stimuleren en kijkt daarbij nadrukkelijk naar individuele situaties en mogelijkheden. De zelfredzaamheid van de vluchtelingen blijft het uitgangspunt!

Diverse instellingen en organisaties maken veel en onnodige kosten doordat zij in de omgang met vluchtelingen en cliënten met een migratieachtergrond, verschillende taal- en cultuurbarrières ondervinden. S-Zorgt verricht haar dienstverlening cultuurspecifiek en in de eigen taal van de cliënt waardoor S-Zorgt de zorg en ondersteuning aan vluchtelingen sneller en effectiever kan verlenen. Hiermee vervallen onder meer de extra kosten die nodig zijn voor het inzetten van tolken en het voorkomt dat zorg en/of ondersteuningstrajecten onnodig lang doorlopen.