Meer weten of afspraak maken? +31 6 40 828 425 info@s-zorgt.nl

Wilt u graag onder de mensen komen of een zinvolle daginvulling hebben? S-Zorgt heet u van harte welkom bij de dagbesteding. S-Zorgt biedt een gezellige en zinvolle dagbesteding aan mensen met of zonder migratie achtergrond, waarbij passende, creatieve, culturele en recreatieve activiteiten centraal staan. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld eten koken, breien, tekenen, schilderen, bewegen, leeractiviteiten, handvaardigheid, spelactiviteiten en soms gaan wij een ochtend/dag uit. De activiteiten sluiten aan bij de doelgroep en er is ruimte voor input van onze cliënten, want wij vinden het belangrijk om in hun behoeften te voorzien.

Om in aanmerking te komen voor dagbesteding is een verwijzing van de gemeente of een indicatie nodig. U kunt vanuit de volgende wetten of indicaties deelnemen aan de dagbesteding van S-Zorgt. WMO, WLZ, Jeugdwet, PGB. Indien u ook een indicatie heeft voor vervoer naar de dagbestedingslocatie, dan kunt u dit doorgeven aan S-Zorgt voor eventueel vervoer.

Er kunnen allerlei redenen ten grondslag liggen om voor de dagbesteding in aanmerking te komen. Hier kunt u informatie over inwinnen bij S-Zorgt. U kunt bij S-Zorgt ook terecht met vragen over vervoer en een eventuele eigen bijdrage voor de dagbesteding.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met S-Zorgt.