Meer weten of afspraak maken? +31 6 40 828 425 info@s-zorgt.nl

Bij individuele begeleiding kunt u denken aan het verlenen van activiteiten aan personen met een somatische, psychogeriatrische, psychiatrische aandoening of beperking. Ook kunt u denken aan het ondersteunen van mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap die matige of zwaardere beperkingen hebben op het terrein van:

 • Sociale redzaamheid
 • Bewegen en verplaatsen
 • Psychisch functioneren
 • Geheugen en de oriëntatie; of personen die matig of zwaar probleemgedrag vertonen

De activiteiten die S-Zorgt hiertoe rekent, richten zich op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid. Ze strekken tot het voorkomen van opname in een instelling of verwaarlozing. De activiteiten kunnen bestaan uit:

 • Het ondersteunen bij of het oefenen met vaardigheden of handelingen
 • Het ondersteunen bij of het oefenen met het aanbrengen van structuur of het voeren van regie
 • Het overnemen van toezicht op de verzekerde
Ondervindt u belemmeringen in uw dagelijks leven als gevolg van uw handicap of beperking en heeft u daarom begeleiding nodig in de vorm van ondersteuning, oefenen of toezicht? Dan kunt u individuele begeleiding aanvragen voor bijvoorbeeld:
 • Het onderhouden van sociale contacten
 • Het plannen van dagelijkse activiteiten
 • Het regelen van uw financiën Bij het voortbewegen in en buiten uw huis
Ook kan begeleiding nodig zijn vanwege:
 • probleemgedrag
 • problemen in denken, concentreren en waarnemen
 • problemen met oriëntatie in tijd, plaats en persoon