Meer weten of afspraak maken? +31 6 40 828 425 info@s-zorgt.nl

Persoonlijke Verzorging omvat het ondersteunen bij of het (tijdelijk) overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging in verband met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid.

De functie Persoonlijke Verzorging richt zich op algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) in de vorm van persoonlijke zorg. Daarbij kan het gaan om het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten, het stimuleren om de activiteiten zelf te doen of het aanleren van de activiteiten. Persoonlijke verzorging is: alles wat mensen gebruikelijk als zelfzorg uitvoeren. Dat geldt niet alleen voor de persoonlijke verzorging die iedereen nodig heeft (zoals wassen en eten), maar ook voor de persoonlijke verzorging die nodig is in verband met een gezondheidsprobleem.

Om in aanmerking te komen voor de functie Persoonlijke Verzorging moet vastgesteld zijn dat de verzekerde (en/of gebruikelijke verzorger):

 • Beperkingen heeft op het gebied van persoonlijke zorg en;
 • De vaardigheden/kennis mist om de persoonlijke zorg zelfstandig uit te voeren en deze vaardigheden/kennis niet kan aanleren, of
 • De vaardigheden/kennis mist om de persoonlijke zorg zelfstandig uit te voeren en wel leerbaar/trainbaar is om de handelingen rondom de persoonlijke zorg aan te leren

Bij persoonlijke verzorging kunt u aan de volgende activiteiten denken:

 

 • Hulp bij ADL-taken, zoals: zich wassen, zich kleden
 • Beweging en houding (waaronder in/uit bed gaan)
 • Eten en drinken
 • Toiletgang
 • Controle van lichaamsfuncties
 • Zelfverzorging van haren
 • Sieraden omdoen
 • Zich opmaken
 • Scheren
 • Mond- en gebitsverzorging
 • Hand- en voetverzorging
 • Aanbrengen en uitdoen van prothesen
 • Hoortoestel aan- of uitzetten
 • Bril poetsen en opzetten
 • Medicijnen innemen
 • Advies, instructie en voorlichting aan de cliënt die in directe relatie staan met de persoonlijke verzorging
 • Hulp of stimulering bij medicijngebruik
 • Stimulering van de cliënt bij het zelf uitvoeren van activiteiten