Meer weten of afspraak maken? +31 6 40 828 425 info@s-zorgt.nl

Over S-Zorgt

S-Zorgt is in 2013 opgericht door Serdar Pas. Zijn initiatief had ten doel, om zorg te bieden aan voornamelijk Turkse cliënten. Inmiddels is deze dienstverlening uitgebreid voor zorg aan cliënten met een migratie achtergrond. Bij de opstart van S-Zorgt is begonnen met het aanbieden van alleen ambulante begeleiding. Inmiddels is het dienstenpakket uitgebreid met woonbegeleiding, begeleiding aan cliënten met een vluchtelingenstatus, dagbesteding en persoonlijke verzorging. Daarnaast adviseert S-Zorgt gemeentelijke instellingen, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties met de opzet en implementatie van zorgdiensten aan vluchtelingen en cliënten met een migratie achtergrond.

Uw zelfredzaamheid is ons uitgangspunt!

S-Zorgt biedt begeleiding en ondersteuning aan zorgbehoevenden bij langdurige ziekte, een beperking of ouderdom. Tot deze zorg behoren voorzieningen tot behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid, verbetering van levensomstandigheden, maar ook maatschappelijke dienstverlening. S-Zorgt ondersteunt bij deelname aan het maatschappelijke verkeer; zodat hulpvragers met een beperking, een chronisch psychisch probleem of met psychosociale moeilijkheden zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. S-Zorgt wil de eigen kracht van cliënten – en hun netwerk – stimuleren en kijkt daarbij nadrukkelijk naar individuele situaties en mogelijkheden. Uw zelfredzaamheid blijft het uitgangspunt!

Missie

S-Zorgt verleent zorg en ondersteuning op maat voor vluchtelingen en cliënten met een migratie achtergrond. S-Zorgt richt zich daarbij op de kwaliteit- en zelfredzaamheid van leven. De dienstverlening die S-Zorgt aanbiedt betreft ambulante begeleiding, woonbegeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging. S-Zorgt adviseert gemeentelijke instellingen, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties met de opzet en implementatie van zorgdiensten aan vluchtelingen en cliënten met een migratie achtergrond.

Visie

Diverse instellingen en organisaties maken veel en onnodige kosten doordat zij in de omgang met vluchtelingen en cliënten met een migratie achtergrond, verschillende taal- en cultuurbarrières ondervinden. S-Zorgt kan haar dienstverlening volgens eigen ontwikkelde werkmethode cultuurspecifiek en in de eigen taal toepassen waardoor S-Zorgt de zorg en ondersteuning aan zorgbehoevenden sneller en effectiever kan verlenen. Hiermee vervallen onder meer de extra kosten die nodig zijn voor het inzetten van tolken en het voorkomt dat zorg en/of ondersteuningstrajecten onnodig lang doorlopen.