Meer weten of afspraak maken? +31 6 40 828 425 info@s-zorgt.nl

Over S-Zorgt

S-Zorgt bestaat sinds 2014 en is inmiddels gegroeid tot een multiculturele dienstverlener op het gebied van woonbegeleiding, individuele begeleiding, persoonlijke verzorging en begeleiding aan cliënten met een vluchtelingenstatus. Daarnaast is S-Zorgt ook gespecialiseerd in:

  • Het ondersteunen bij opgroeien en opvoeden in twee culturen
  • Identiteitsproblemen bij jeugdigen, leidend tot gedrags- of psychische problemen
  • Ouders leren omgaan met de verstandelijke beperking van hun kind
  • Meervoudige problematiek, zoals schulden, armoede, sociaal isolement
  • Radicalisering en polarisatie
  • Jeugd, dementie, huiselijk – eer gerelateerd geweld

Uw zelfredzaamheid is ons uitgangspunt!

S-Zorgt biedt begeleiding en ondersteuning aan zorgbehoevenden bij langdurige ziekte, een beperking of ouderdom. Tot deze zorg behoren voorzieningen tot behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid, verbetering van levensomstandigheden, maar ook maatschappelijke dienstverlening. S-Zorgt ondersteunt bij deelname aan het maatschappelijke verkeer; zodat hulpvragers met een beperking, een chronisch psychisch probleem of met psychosociale moeilijkheden zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. S-Zorgt wil de eigen kracht van cliënten – en hun netwerk – stimuleren en kijkt daarbij nadrukkelijk naar individuele situaties en mogelijkheden. Uw zelfredzaamheid blijft het uitgangspunt!