Meer weten of afspraak maken? +31 6 40 828 425 info@s-zorgt.nl

Missie

S-Zorgt verleent zorg en ondersteuning op maat voor vluchtelingen en cliënten met een migratie achtergrond. S-Zorgt richt zich daarbij op de kwaliteit- en zelfredzaamheid van leven. De dienstverlening die S-Zorgt aanbiedt betreft ambulante begeleiding, woonbegeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging. S-Zorgt adviseert gemeentelijke instellingen, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties met de opzet en implementatie van zorgdiensten aan vluchtelingen en cliënten met een migratie achtergrond.

Visie

Diverse instellingen en organisaties maken veel en onnodige kosten doordat zij in de omgang met vluchtelingen en cliënten met een migratie achtergrond, verschillende taal- en cultuurbarrières ondervinden. S-Zorgt verricht haar dienstverlening cultuurspecifiek en in de eigen taal van cliënten waardoor S-Zorgt de zorg en ondersteuning aan zorgbehoevenden sneller en effectiever kan verlenen. Hiermee vervallen onder meer de extra kosten die nodig zijn voor het inzetten van tolken en het voorkomt dat zorg en/of ondersteuningstrajecten onnodig lang doorlopen.