Meer weten of afspraak maken? +31 6 40 828 425 info@s-zorgt.nl

ZWOLLE – Afgelopen maandagavond 9 januari heeft zorginstelling S-Zorgt in de raadzaal een onderzoek overhandigd aan burgemeester Henk Jan Meijer. S-Zorgt heeft onderzoek gedaan naar de behoefte voor dagbestedingslocatie onder de Turks islamitische ouderen en zorgbehoevenden. Het onderzoek heeft in totaal 6 maanden in beslag genomen.
De Zwolse zorginstelling S-Zorgt verleent sinds 2014 zorg en maatschappelijke ondersteuning. De groeiende instelling richt zich voornamelijk op Turkse en/of allochtone inwoners van Zwolle en omgeving waarbij de ondersteuning aansluit bij de wensen en behoeften van haar cliënten. Door de intensieve samenwerking met deze doelgroep kreeg zij frequent vragen en opmerkingen met betrekking tot dagbesteding. Eigenhandig heeft zij onderzoek gedaan naar de behoefte voor een dagbestedingslocatie onder de Turks islamitische ouderen en zorgbehoevenden. Gesignaleerd werd dat de doelgroep wel degelijk behoefte heeft aan een dagbestedingslocatie, maar er op dit moment geen gebruik maakt van de huidige dagbestedingslocaties. Belangrijkste vraag in het onderzoek was dan ook waarom ze niet gebruik maken van de huidige dagbesteding’s locaties en hierdoor tussen wal en schip raken.

“Uit het onderzoek blijkt dat er barrières zijn door taal, cultuur & religie waardoor de Turks islamitische ouderen en zorgbehoevenden niet de dagbesteding bezoeken. S-Zorgt maakt zich hard voor deze doelgroep en wil daarom dagbestedingsactiviteiten ontplooien om in bijvoorbeeld coproductie- deelname aan het maatschappelijke proces te bevorderen. Daarbij moet gedacht worden aan vormen van dagbesteding, sociale activering en re-integratie mogelijkheden. Hiermee is S-Zorgt in staat om op het gebied van dagbesteding een brug te vormen voor deze specifieke doelgroep, die op dit moment tussen Wal en Schip valt. ”, aldus Serdar Pas de 34-jarige oprichter en directeur van het ISO-gecertificeerde S-Zorgt.