Meer weten of afspraak maken? +31 6 40 828 425 info@s-zorgt.nl

 

 

 

Over S-Zorgt

S-Zorgt verleent zorg op maat. S-Zorgt biedt een groot aanbod van diensten die bijdragen aan de kwaliteit van leven. S-Zorgt is een multicultureel concept; S-Zorgt biedt zorg in meerdere talen en houdt rekening met verschillende culturen. Veel instellingen en organisaties maken onnodig veel kosten, doordat zij in de omgang met cliënten verschillende taal- en cultuurbarrières ondervinden en moeten doorbreken. S-Zorgt kan de ondersteuning cultuur-specifiek en in eigen taal toepassen waardoor S-Zorgt de zorg aan zorgbehoevenden sneller en effectiever kan verlenen. Hiermee vervallen onder meer de extra kosten die nodig zijn voor het inzetten van tolken.

Uw zelfredzaamheid is ons uitgangspunt!

S-Zorgt biedt begeleiding en ondersteuning aan zorgbehoevenden bij langdurige ziekte, een beperking of ouderdom. Tot deze zorg behoren voorzieningen tot behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid, verbetering van levensomstandigheden, maar ook maatschappelijke dienstverlening. S-Zorgt ondersteunt bij deelname aan het maatschappelijke verkeer; zodat hulpvragers met een beperking, een chronisch psychisch probleem of met psychosociale moeilijkheden zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. S-Zorgt wil de eigen kracht van mensen – en hun netwerk – stimuleren en kijkt daarbij nadrukkelijk naar individuele situaties en mogelijkheden. Uw zelfredzaamheid blijft het uitgangspunt!

Missie & Visie

S-Zorgt verleent zorg op maat op het gebied van begeleiding, persoonlijke verzorging en huishoudelijke hulp. S-Zorgt biedt een groot aanbod van diensten en producten die bijdragen aan de kwaliteit van leven. S-Zorgt is een multicultureel concept; S-Zorgt biedt zorg in meerdere talen en houdt rekening met verschillende culturen.

Veel instellingen en organisaties maken onnodig veel kosten, doordat zij in de omgang met cliënten verschillende taal- en cultuurbarrières ondervinden. S-Zorgt kan de ondersteuning cultuur-specifiek en in eigen taal toepassen waardoor S-Zorgt de zorg aan zorgbehoevenden sneller en effectiever kan verlenen. Hiermee vervallen onder meer de extra kosten die nodig zijn voor het inzetten van tolken.

S-Zorgt is een zorginstelling die zich ten doel stelt begeleiding, persoonlijke verzorging en huishoudelijke hulp aan te bieden in Zwolle en omgeving die aansluit bij de wensen en behoeften van haar cliënten. Hierbij richt zij zich op voornamelijk Turkse en/of allochtone inwoners van Zwolle en omgeving. De doelgroep bestaat uit een combinatie van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), psychische problemen en chronische ziekte(n). De volgende kernwaarden zijn voor S-Zorgt van groot belang: kwaliteit, betrouwbaarheid en transparantie. Deze begrippen staan centraal bij het uitvoeren van de zorg en bij het samenwerken met partners. Onze zorgverlening is van hoog niveau, waarbij de aansturing, controle en verantwoordelijkheid onder direct toezicht staat van gediplomeerde begeleiders vanuit de richtingen Maatschappelijk Werk, SPH en Pedagogiek.

S-Zorgt wil de eigen kracht van mensen – en hun netwerk – stimuleren en kijkt daarbij nadrukkelijk naar individuele situaties en mogelijkheden. S-Zorgt streeft er nadrukkelijk naar om de zelfredzaamheid van cliënten te bevorderen, zodat ze ook na afloop van de hulpverlening beter in staat zijn om met moeilijkheden om te gaan en deze eigenhandig te verkleinen dan wel op te lossen.

 

 

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, neem dan meteen telefonisch contact op of vul het contactformulier op onze site in. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.

Phone : +31 6 40 828 425

Email : info@s-zorgt.nl

Online Form : Fill out this form

S-Zorgt

S-Zorgt biedt een groot aanbod van diensten en producten die bijdragen aan de kwaliteit van leven.

Lees verder
Klaver 4 You

Klaver4you is een samenwerking tussen kleinschalige zorgaanbieders in en rondom Zwolle.

Ga naar website
Sociaal wijkteam

Advies en begeleiding bij werk en inkomen, schulden, dagbesteding, hulp in huis en begeleiding.

Ga naar website