S-Zorgt

Kwaliteit, betrouwbaar, transparant

S-Zorgt biedt een groot aanbod van diensten en producten die bijdragen aan de kwaliteit van leven. S-Zorgt is aangesloten bij of werkt samen met:

Onderzoek naar de behoefte voor dagbestedings-locatie onder de Turks islamitische ouderen en zorgbehoevenden. 

Lees Onderzoek

Arastirma Turk islam Toplumunun yasli bireylerine yonelik etkinlesme lokali ihtiyaci.
 

Devami oku

Sociaal Wijkteam: Advies en begeleiding bij werk en inkomen, schulden, dagbesteding, hulp in huis en begeleiding.


Individuele begeleiding

Ondervindt u belemmeringen in uw dagelijks leven als gevolg van uw handicap of beperking en heeft u daarom begeleiding nodig in de vorm van ondersteuning, oefenen of..

Lees Meer


persoonlijke verzorging

Persoonlijke Verzorging omvat het ondersteunen bij of het (tijdelijk) overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging in verband met een somatische..

Lees Meer


huishoudelijke hulp

U heeft hulp nodig bij het huishouden. Iemand die de was draait, boodschappen doet, schoonmaakt en andere klussen in uw huishouden verzorgt. Of u heeft ondersteuning nodig bij het..

Lees meer

Over S-Zorgt
S-Zorgt verleent zorg op maat. S-Zorgt biedt een groot aanbod van diensten die bijdragen aan de kwaliteit van leven. S-Zorgt is een multicultureel concept; S-Zorgt biedt zorg in meerdere talen en houdt rekening met verschillende culturen. Veel instellingen en organisaties maken onnodig veel kosten, doordat zij in de omgang met cliënten verschillende taal- en cultuurbarrières ondervinden en moeten doorbreken. S-Zorgt kan de ondersteuning cultuur-specifiek en in eigen taal toepassen waardoor S-Zorgt de zorg aan zorgbehoevenden sneller en effectiever kan verlenen. Hiermee vervallen onder meer de extra kosten die nodig zijn voor het inzetten van tolken.


Uw zelfredzaamheid is ons uitgangspunt!
S-Zorgt biedt begeleiding en ondersteuning aan zorgbehoevenden bij langdurige ziekte, een beperking of ouderdom. Tot deze zorg behoren voorzieningen tot behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid, verbetering van levensomstandigheden, maar ook maatschappelijke dienstverlening. S-Zorgt ondersteunt bij deelname aan het maatschappelijke verkeer; zodat hulpvragers met een beperking, een chronisch psychisch probleem of met psychosociale moeilijkheden zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. S-Zorgt wil de eigen kracht van mensen – en hun netwerk – stimuleren en kijkt daarbij nadrukkelijk naar individuele situaties en mogelijkheden. Uw zelfredzaamheid blijft het uitgangspunt!

Lees Verder